CENNÍK VÝKONOV CARYN, s.r.o,

NZZ- ambulancia klinickej psychológie pre deti a dospelých,
PhDr. Karin Štiffelová, Letecká 40, Spišská Nová Ves, 052 01


Výkony pacientom zmluvných zdravotných poisťovní
hradí príslušná zdravotná poisťovňa.

Zmluvné zdravotné poisťovne: VZP, Dôvera , Union

CENNÍK PSYCHOLOGICKÝCH SLUŽIEB:

V zmysle zákona č.577/2004 ceny výkonov neuhrádzaných zo zdravotného poistenia, priame platby, sú nasledovné:
1. Psychodiagnostika
a. psychodiagnostické vyšetrenie intelektu, pamäti, osobnosti,
za každý test zvlášť
od 10 €
b.

psychologické vyšetrenia pre Sociálnu poisťovňu
samožiadatelia o ID:

- vyšetrenie intelektu
- vyšetrenie výkonu
- vyšetrenie osobnosti20 €
30 €
30 €
c. vyšetrenie pracovnej spôsobilosti od 30 €
d. výpis zo zdravotnej karty
(pre PK, kúpeľnú liečbu, úradné účely a pod.)
10 €
e. doplatok k vyšetreniu mimo ordinačných hodín 15 €
f. prednostné ošetrenie, schválené KSK zo dňa 9.9.2009 7 €
g. v prípade včas neospravedlnenej neprítomnosti na psychoterapeutickom sedení 10 €
     
  Za prednostné ošetrenie neplatia úhradu deti, poberatelia SD, alebo ID, matky na MD.  
     
2. Psychoterapia  
     
a. individuálna psychoterapia detí a dospelých (1 sedenie cca 45 min.) 20 €
b. párová alebo rodinná psychoterapia (1 sedenie cca 45 min.) 25 €
c. biofeedback HRV (po 25 sedení) 10 €
3. Ceny psychologických dopravných vyšetrení
 
a. individuálne vyšetrenie vodiča 50 €
b. individuálne vyšetrenie inštruktora autoškoly 60 €
c. skupinové vyšetrenie vodičov (min. 3 os.) 45 € / osoba
d. individuálne vyšetrenie vodiča - dôchodcu skup. B 30 €
e. vyšetrenie vodiča po odobratí VP, preskúmanie psychickej spôsobilosti na žiadosť polície( psychologické posúdenie pri 3 priestupkoch a pod.) 80 €
f. opätovné vystavenie dokladu pri strate 5 €
g. poplatok za potvrdenie o rozšírení VP- do 3 mesiacov 5 €
h. doplňujúce psychologické vyšetrenie vodiča pri rozšírení VP- do 6 mesiacov 30 €
i. odborné poradenstvo pre vodičov po odobratí VP pre alkohol 220 €
 
4. Ceny psychologického vyšetrenia spôsobilosti
a. psychologické vyšetrenie SBS 50 €
b. psychologické vyšetrenie na zbrojný preukaz 60 €
 
5. Normo- hodina lektorskej práce, prednáškovej činnosti a výkonu práce na projektoch 33 €
 
V Spišskej Novej Vsi, dňa 1.1.2013
 
  PhDr. Karin Štiffelová
   
  klinický psychológ
  psychoterapeut
  dopravný psychológ
 
Cenník je platný od 1.1.2013.
V cenníku sú uvádzané minimálne ceny za výkon. Ceny sú stanovené dohodou.
  PDF